Ejendommens  fællesudgifter..

Nyhed i 1910!! Før 1910 kunne man sikkert læse i avisen om et byggeprojekt med Købmand J.P.Holm som bygherre. På logoet som muligvis er fra 20'erne? ses J.P Holm's købmandsforretning.Holmenshus

Fællesudgifterne dækker ejendommens drift som for eksempel:*   Ejendomsskat.
*   Renovation.
*   Vand.
*   Ejendomsforsikring, brand, ansvar, skjulte rør (kun gennemgående, ikke stikledninger), bestyrelsesansvar.
*   Falck (nøgleservice, afdækning).
*   Udgifter til varmeregnskab (Brunatas honorarer, dog ikke honorarer til aflæsning i forbindelse med flytning.
*   Udgifter til drift af fælles gård (ejerlauget), så som gartnerservice, snerydning i gården, el til belysning.
*   Revision.
*   Vedligeholdelse (el, vvs, tømrer, etc.)
*   Forbedringer (som kan betragtes som vedligehold) så som ny trappebelægning, fliser i port, etc.
*   Ejendommens fælles gårdmiljø - havemøbler - krukker med beplantning m.m.
*   Udgifter i forbindelse med den årlige arbejdsdag - også det sociale islæt.
*   Julearrangement.

*   Disse udgifter fordeles på de forskellige lejligheder/enheder på basis af areal (fordelingstal).
Aconto-varme.
*  Aconto-varmen dækker andel af varmeudgifterne, opgjort på basis af målere, og opmåling af areal der er gulvopvarmet. Varmt vand betales på basis af måler, men forbruget af vand falder ind under fællesudgifterne, som jo fordels på de enkelte enheder på basis af et fordelingstal.

Deposita vedr. fællesudgifter v/køb af andel - Iflg. ejendommens vedtægter. Deposita udbetales v/salg..

Lejl. nr: Fordelingstal:Deposita:
1.894005 kr.
2.823690 kr.
3.582610 kr.
4.703150 kr.
5.1135085 kr.
6.1004500 kr.
7.823690 kr.
8.823690 kr.
9.703150 kr.
10.1014545 kr.
11.1536885 kr.
100045000 kr.