Kloge ord

" Hvad kærligheden er ved ingen; hvad den formår ved nogen - men hvilke ulykker den anretter det ved vi allesammen." Oprindelse: Frejlif Olsen

Menu

Disse sider indeholder alt om ejendommen, og om ejerforeningens arbejde. Galleri - Contact - vedtægter etc. For medlemmer er der gemt alle vigtige dokumenter herunder: - regnskaber - møderef. - billeder - blog - og lign...

Holmenshus

Velkommen til Holmenshus hjemmeside

Siden henvender sig til alle som måtte have interesse i ejendommen - nuværende ejere, såvel som evt. nye tilflyttere..

Nyhed i 1910!! Før 1910 kunne man sikkert læse i avisen om et byggeprojekt med Købmand J.P.Holm som bygherre. På logoet som muligvis er fra 20'erne? ses J.P Holm's købmandsforretning.

Ejendommens regler

Ordenregler


Ordens og husregler

Oversigt over ejendommens ordens og husregler - For at HOLMENSHUS kan vedblive med at være en atraktiv ejendom for alle beboerne, vil bestyrelsen bringe de vedtagne ordensregler i erindring. Regler er opdateret d.15-11-2007. Disse regler gælder både for lejlighedernes beboer, samt de forretningsdrivende i ejendommen.

Beboernes cykler skal altid anbringes i cykelskurene eller cykelkælder på ejerlaugets område.

Al husholdningsaffald henvises til de opstillede container som tilhører ejerforeningen. Alt større emballage o.l. henvises til kommunens containerpladser.

Affald fra forretningerne i ejendommen henvises til disses egne containere, som skal være mærkede med navn.

Trappebvask Hver lejlighed sørger for trappevask af deres respektive trappeafsnit, mindst hver 14'dag. Bagtrapperne skal vaskes mindst een gang pr. mdr. - beboer aftaler selv arbejdsfordeling.

For forretninger i stueplan gælder, at indehaverne skal sørge for at vaske gulve i trapperum i stueplan, både for og bagtrappe.

Vær opmærksom på at porten mod Nygade aflåses korrekt. Riglerne der går ned i jorden, og op i et beslag skal drejes mod højre, således at den gående del af porten låser skudriglerne fast.Hvis dette ikke gøres korrekt kan porten uvedkommende lukkes op uden nøgle, hvorved ellåsen ødelægges..

Ejendommens port og døre skal altid være aflåste, undtaget på de tidspunkter urstyringen tager over - typisk formiddage på hverdage.. Beboerne må gerne være behjælpelig med at sørge for at dette overholdes.

Vær endvidere opmærksom på, at porte og låger til ejerlaugets område skal aflåses i henhold til opslag på porte og låger.

Der er en container specielt beregnet for papir..se regler som er udsendt.

Iøvrigt skal kældrene, gården, samt for og bagtrapper være pæne og rydelige. Der må ikke henstå genstande, der hindrer fri passage, herunder tænkes der især på evakuering i tilfælde af brand.

Der må ikke forefindes levende lys i trappeopgangene.
Der er rygning forbudt i alle trapperum. Der er brandalarmer på alle etager.

Støj: Det er et gammelt hus, og lyd forplanter sig hurtigt rundt i bygningen. Derfor skal urimelig støj (f.eks. meget høj musik og råben) undgåes, således at beboernes nattesøvn ikke forstyrres..

Ved fester skal man udvise hensynsfuldhed, og ved særlige lejligheder/fester hvor høj musik og larm ikke kan undgåes (en rund fødselsdag vil muligvis larme og forstyrre nattesøvnen, skal man advisere festen i god tid (10-14 dage) i forvejen, så naboerne er forberedte.


Christian Baggesen.
Solvejg Hostrup
Niels Johan Andersen
Silkeborg d. 23 April 2012Endelig færdig..!

Aktuel