Kloge ord

"Det er let at gøre sig lystig over lægekunsten så længe man selv er rask." Oprindelse: Molière

Menu

Her på siderne kan du finde alt omkring hvad der rører sig i ejendommen, for medlemmer er der gemt møderreferater - regnskaber etc.

Holmenshus

Velkommen til Holmenshus hjemmeside

Siden henvender sig til alle som måtte have interesse i ejendommen - nuværende ejere, såvel som evt. nye tilflyttere..

Nyhed i 1910!! Før 1910 kunne man sikkert læse i avisen om et byggeprojekt med Købmand J.P.Holm som bygherre. På logoet som muligvis er fra 20'erne? ses J.P Holm's købmandsforretning.

Ejendommen idag.

Billedet er taget i Okt. 2007, og viser ejendommen som den tager sig ud efter byforny. (facademaling 2007).

Huset er som tidligere nævnt fra 1910, som det ses er ejendommen i en velholdt stand, men læs mere herunder hvad der er lavet.

Som I kan se er ejendommen ved at være bragt tilbage i den tilstand som den oprindelig så ud, fremtræder igen med - orginale facader - sort glaseret tegltag. Sidste nyt: I efteråret 2003 kom der Danebrogsvinduer i facaden, en tiltrængt løft til ejendommen,

Kort sagt, ejendommen har gennemgået en tiltrængt fornyelse, heldigvis var ejendommen mellem de huse der kom under byfornyelsen. Uden denne fornyelse var det nok lidt svært for ejendommens beboer at løfte dette projekt. Men heldigvis for ejendommens beboer trådte staten/kommunen til med midler til byfornyelses-runden.

Lidt mere uddybende, er der foretaget flg. arbejder på ejendommen: Byfornyelses beslutningen blev taget i starten af 1990'erne. Endelig licitation blev endelig vedtaget den. 10-06-1997. Hovedentreprisen blev vundet af MT Højgaard.
Kopi af bygningsrapport fra kommunen's arkiv
Ejerforeningen bekostede i forb. med byforn. at hele kloarksystemet fuldstændig blev renoveret.Kort efter afslutningen af byforn. iværksatte foreningen en renovering af varmesystemet i ejendommen.De gamle varmtvands beholdere blev udskiftet med varmevekslere..

I 2007-2008 bekostede ejerforeningen nye rustfri vandrør i hele ejendomen, de gamle trængte voldsomt til at blive udskiftet..

Marts 2012 blev de gl. varmemålere udskiftet med nye fjernaflæsnings målere til radiatorer, også målere for vand/varmtvandsmålere blev udskiftet, ligeledes til fjernaflæsning, der påregnes en besparelse til den årlige manuelle aflæsning..

April 2013 Blev der besluttet at vi skal have ny belægning på vores fortrapper, både Hostrupsgade 35, og senere Nygade 45. Med start ultimo Juni 2013

November 2015 Vores opgang Hostrupsgade 35 er alt træværket nymalet, senere vil følge Nygade 45.

Ps. En gang årligt samles alle beboerne til en fælles rengøringsdag, en dag hvor vi foretager mindre vedligeholdsesarbejder, samt rengøring, og evt. maling i fornøden omfang, aftalen er frivillig, men alle er meget velkomne!!! Dagen afsluttes med fælles spisning af medbragt mad og drikke.