Kloge ord

"Vorherre har har sat grænser for for forstanden, men åbenbart ikke for dumheden. (Voltàre)

Menu

Disse sider indeholder alt om ejendommen, og om ejerforeningens arbejde. Galleri - Contact - vedtægter etc. For medlemmer er der gemt alle vigtige dokumenter herunder: - regnskaber - møderef. - billeder - blog - og lign...

Holmenshus

Velkommen til Holmenshus hjemmeside

Siden henvender sig til alle som måtte have interesse i ejendommen - nuværende ejere, såvel som evt. nye tilflyttere..

Nyhed i 1910!! Før 1910 kunne man sikkert læse i avisen om et byggeprojekt med Købmand J.P.Holm som bygherre. På logoet som muligvis er fra 20'erne? ses J.P Holm's købmandsforretning.

Ejerlauget

Ejerlauget
Ejerlauget
for Holmenshus

Under ejerlauget hører Nygade 39,41,43, og 45 samt Hostrupsgade 35 og 37. Ansvarsområde er alle gårdenes tilhørende faciliteter. P.pladserne, beplantning, og vedligehold/etc.

Bestyrelsen har, jf. vedtægterne, fra og med Sept. 2011 konstitueret
sig som følger:

Formand: Poul Hansen
Kasserer: Frede Jensen
Best.medl.: Torben Kjær

Låsning af porte og låger skal være i tidrummet: 18:00 - 07:00
Ansvarlig for nøgler til porte og låger er Waage Petersen Hostrupsgade 35

Parkering:
Vi råder tilsammen over 11 pladser. 9 i gården, ud for Hostrupsgade 35-37, og 2 i gården ved Nygade 35.Nøglen til porte/låger passer begge steder. Da vi kun har få pladser, bedes vi deles om dem i mindelighed. Derfor er der nogle betingelser og retningslinier for, at vi må parkere på området.

Man skal være i besiddelse af et gyldigt parkeringskort fra Q-Park. Der udstedes nye hver år.

Husstanden eller den erhvervsdrivende skal være ejer af, eller registreret bruger af bilen kortet er udstedt til..Der kan kun udleveres et P.kort til hver husstand eller den erhvervsdrivende..
Derudover er der flg. retningslinier i forbindelse med parkering på området:

Parkeringskortet
må ikke udlånes/overdrages til venner, bekendte eller forretningsforbindelser, f.eks. hvis man selv er på ferie eller holder ferielukket.

• Erhvervsdrivende må ikke bruge området til privat parkering. Vedr. parkering i gården gælder særlige regler for erhvervsdrivende, som ikke er beboere indenfor Ejerlauget. Disse erhvervsdrivende må parkere i gården på hverdage mandag - fredag indenfor normal arbejdstid, som er kl. 07.00 - 17.00. Hvis deres åbningstid ligger efter kl. 17.00 skal de køre deres bil udenfor området. Dette er af hensyn til de, der har deres bopæl indenfor Ejerlaugets område. Der er kun 11 parkeringspladser

Der må ikke parkeres uden for de afmærkede båse..


For beboerne og erhvervsdrivende i Nygade 41 gælder, at hvis de råder over en af de 3 pladser(garager) uden for porten til parkeringsområdet ved Hostrupsgade 35/37 kan der ikke udstedes parkeringskort til området..

De beboer/erhvervsdr. som har garager eller anden plads uden for området, vil heller ikke kunne få parkeringskort.

Området hvor de 3 pladser/garager som tilhørere Nygade 41 ligger, er reelt en del af ejerlaugets område. Såfremt pladserne ikke anvendes af beboerne/erhvervsdr. i ejendommen Nygade 41, vil der ikke blive udstedt parkeringstilladelse til alle i Nygade 41, som ellers måtte opfylde øvrige krav.

Der kan ikke udleveres P.kort til gæster/kundeparkering.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at inddrage tilladelsen, såfremt ovennævnte ikke overholdes.

Parkeringstilladelserne (Q-park) kort administreres af Waage Petersen. I denne forbindelse skal vi oplyse,
at afgifter for ulovlig parkering udenfor de afmærkede felter, og uden gyldig P.kort er ejerlauget uvedkommene, da administrationen af pladserne er overgivet til Q-park.

Andet:
Alle beboerne/erhvervsdr. bedes om, at der til enhver tid er rydeligt, og pænt i området, så vi til enhver tid kan gøre brug af området. Det gælder også affalds- og cykelskure, hvor det ikke er tilladt at opmagasinere og henstille affald og lign.

I umiddelbar forlængelse af dette, og for at undgå omgåelse af reglerne, vil Q-Park få udleveret reg.nr. på de biler der har P-tilladelse til området, ligesom reg.nr. nu er anført på P-tilladelserne. De eneste undtagelser er selvfølgelig hvis man har sin bil på værksted, og istedet har fået en lånebil stillet til rådighed. Husk at lægge en seddel i forruden med forventet reparationstid.